Timelapseoptagelse af Facaderenovering

For Grønjordskollegiet

Antal måneder:

4

Antal kamera vinkler:

1